About ED OFFICES


Skip Office Navigation
OIG: Office of Inspector General
Current Section
Thông báo cho Người bị hạn chế về Tiếng Anh

Nếu quý vị gặp khó khăn về việc hiểu tiếng Anh, quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ để biết thông tin Văn Phòng Tổng Thanh Tra mà công chúng có được. Dịch vụ ngôn ngữ này không tốn phí Nếu quý vị cần thêm thông tin về thông dịch hay phiên dịch, hãy email cho chúng tôi: OIGLanguage.Services@ed.gov

Hoặc gởi thư đến:

Bộ Giáo dục Hoa kỳ
Văn phòng Tổng Thanh Tra
400 Maryland Avenue S.W.
Washington, DC 20202

Nhấp chuột  http://www2.ed.gov/about/offices/list/oig/hotline.html  để trình báo gian lận, lãng phí, và lạm dụng cho tổng thanh tra. Nếu quý vị có thắc mắc cụ thể nào VỀ TRÌNH BÁO GIAN LẬN, LÃNG PHÍ, VÀ LẠM DỤNG, quý vị có thể liên lạc Đường Dây Nóng Tổng Thanh Tra bằng cách gọi số miễn phí OIG 1-800-MIS-USED. Tổng đài Đường Dây Nóng nhận điện thoại từ 9:00 sáng đến 1:00 sáng, Giờ Bờ Đông; Thứ ba và Thứ năm, 1:00 chiều đến 3:00 giờ chiều, Giờ Bờ Đông trừ các ngày lễ, nhưng không nhận khiếu kiện qua điện thoại.   
Last Modified: 10/05/2017